≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

 

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till seminarium

”Hot mot försörjningssäkerheten”

 
Torsdagen den 19 november 2015 kl. 09.00–12.30
i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

 
Inom ramen för akademiens projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” redovisar och diskuterar delprojektet 2 (icke-militära hot) väsentliga faktorer och områden som är av avgörande betydelse för Sveriges försörjning under en högkonflikt/krig.

Seminariet kommer att spelas in och läggas ut på akademiens hemsida i efterhand.

Anmälan krävs och görs via länk nedan.

Program »
Anmälan »

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Kommentering är avstängd / ej aktuell.