≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K O M M A N D E   M Ö T E N
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Här kan Handlingar & Tidskrift laddas ner och läsas som pdf-dokument. Samtliga artiklar som publicerats sedan nr 1-2013 samt artiklar som enbart publicerats på hemsidan finns sparade var för sig och är sökbara här » Obs! Fr o m nr 2-2016 publiceras ej längre hela artiklar fritt. Genom prenumeration kan artiklarna läsas i sin helhet. Beställ här »

2016 Nr 123 │ 
2015 Nr 1234Årsreg 
2014 Nr 1234Årsreg 
2013 Nr 1234Årsreg 
2012 Nr 234

Äldre utgåvor

2010 Nr 1234
2009 Nr 123456 
2008 Nr 123456
2007 Nr 123456
2006 Nr 123456
2005 Nr 123456 
2004 Nr 123456 
2003 Nr 123456
2002 Nr 123456 
2001 Nr 123456 
2000 Nr 123456 
1999 Nr 123456 
1998 Nr 123456 
1997 Nr 123456
1996 Nr 123456
1995 Nr 123456
1994 Nr 123456
1993 Nr 123456
1992 Nr 123456 
1991 Nr 123456 
1990 Nr 123456 
1989 Nr 123456