≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.


Ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen(AFF), Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och Försvarsutbildarna i samarbete med Mötesplats Samhällssäkerhet inbjuder till Frukostseminarium

”Hotet mot Sverige”

29 november kl. 0800-0900
Kistamässan, konferensrum E 8

Hur utvecklas omvärlden?
Stefan Ring tidigare generalsekreterare AFF, ledamot i KKrVA

Det grå kriget?
Lars Nylén, tidigare rikskriminalchef, ledamot i KKrVA

Kan vi skydda vår befolkning?
Bo Richard Lundgren, tidigare chef för institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan, ledamot i KKrVA

Frågestund, diskussion
Moderator: Minou Sadeghpour, styrelseledamot AFF

Anmälan krävs och sker här » http://www.trippus.net/samsäk17/ForsvarsForum

Kaffe och fralla serveras

I samband med detta frukostseminarie arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet. Se program och anmäl dig till konferensen via www.samhallssakerhet.se

Välkomna
Ingemar Wahlberg
Ordförande AFF

Comments on this entry are closed.