≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Intresserad publik lyssnar på Michael Sahlin som beskriver på djupet och bredden den omvärld vi lever i. Foto: Lars Björk

92 personer hade tagit sig till Stadsbiblioteket i Halmstad onsdagen den 7 november. Niklas Nordgren var moderator och hälsade alla välkomna.

Michael Sahlin talade om hur allvarligt det osäkra omvärldsläget är. Michael inledde med klimathoten och flyktingproblematiken. Därefter en säkerhetspolitik som mer och mer handlar om ”den starkes rätt”. Konflikterna är mer parts-uppdelade exempelvis Syrien, Jemen, östra Ukraina, Shia- visavi sunnimuslimer, Israel m fl. Det blir en osäkrare värld med ”action – reaction” – oförutsägbarheten ökar. Europas framtid – med ett EU val år 2019, kan i värsta fall gå mot Órbanisering med ökad främlingsfientlighet, avslutade Michael.

Jörgen F Ericsson beskrev civilt försvar och militärt försvar från en studie om trovärdigt totalförsvar som Kungl Krigs-vetenskapsakademin tagit fram. Hoten är många, men klarar Sverige väpnat angrepp klarar man det andra också. Det är viktigt med en tröskeleffekt som i bästa fall får angriparen att avstå angrepp. För att nå denna tröskeleffekt krävs en årlig försvarsbudget om 2 % av BNP (idag 1 %). Bibehåll grundstrukturen och skapa brigadgarnisoner med fyra brigader och två stridsgrupper (Sthlm & Gotland), 20 lokalförsvarsbataljoner, 40 hemvärnsbataljoner, öka robustheten och bättre självförsörjning inom Försvarsmakten. Därefter var det publikens tur att ställa frågor till föreläsarna.

Tiden gick fort och snart var kl 20.00 och vi tackade föreläsarna med en lång applåd.

Föreläsningen direktsändes och finns nu sparad och kan ses här: https://www.facebook.com/pg/bibliotekenihalmstad/videos/?ref=page_internal

 
Text & foto: Lars Björk