≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Fråga
Hur kan man skriva ut ett inlägg från hemsidan på en skrivare?

Svar
Nedanför varje inlägg finns en rad med symboler som ser ut så här:

Dessa kallas delningsknappar och är avsedda att förenkla delning till andra medier, även skrivare och pdf. De fyra första knapparna, från vänster till höger delar till Twitter, Facebook, Google+ och LinkedIn. Den femte, gröna knappen, ska med lite god vilja föreställa en skrivarsymbol och har funktionen att formatera inlägget för utskrift på skrivare. När dokumentet är formaterat erbjuds ytterligare möjligheter, t ex att skapa ett pdf-dokument av artikeln eller dela den som epost. Den grå symbolen med brevet skickar en länk via epost till valfri mottagare och den mörkgröna längst till höger öppnar upp för andra former av delningar. Prova gärna dig fram med delningsknapparna.

 


Fler problem
Har du problem med hemsidans funktioner kan du kontakta webbadmin Marie Brunnberg via epost admin@kkrva.se eller telefon 0736560903.