≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K O M M A N D E   M Ö T E N
A K A D E M I S K A   A R B E T E N
B L O G G

The Alberger Foundation

Lars and Astrid Alberger’s Foundation

According to Lars and Astrid Alberger’s will, a foundation was established in 1957, which later became “Lars and Astrid Alberger’s Foundation for the Support of Sweden’s Defence”, (Sw.: Lars och Astrid Albergers stiftelse för stödjande av Sveriges försvar).

The foundation is an independent legal entity and is administered by the Royal Swedish Academy of War Sciences.

The aim of the foundation is to strengthen Sweden’s defence against external and internal enemies.

Proceeds from the foundation are to be used for:

  • Giving awards to persons who have performed prominent achievements in the areas of security and defence,
  • Suppporting defence research, and
  • Supporting publications with a military-scientific content.