≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Section I, Land Warfare Studies

Chairperson Major General Karlis Neretnieks +46 8 666 99 89
Vice-Chairperson Colonel Jan Mörtberg
Secretary Lieutenant Colonel Henrik Sjövall +46 171 15 71 16
Election Committee Brigadier General Anders Carell (convener of meetings)
Major General Anders Brännström
Lieutenant Colonel Johan Wiktorin
Major General Per Lodin (substitute)
Mr. Niklas Wikström, researcher (substitute)

 


Section II, Naval Warfare Studies

Chairperson Captain (Navy) Bengt Lundgren 076-626 02 80
Vice-Chairperson Colonel Håkan Söderlindh
Secretary Colonel Lars-Olof Corneliusson 070-584 21 00
Election Committee Commodore Jonas Haggren (convener of meetings)
Lieutenant General Lars G Persson
Commodore Peter Bager

 


Section III, Air Warfare Studies

Chairperson Major General Jan Andersson 073-546 7247
Vice-Chairperson Major Martin Anderberg
Secretary Lieutenant Colonel Claes Bergström 070-818 83 93
Election Committee Lieutenant General (Air Force) Anders Silwer (convener of meetings)
Major General Bengt Svensson
Colonel Anders Persson
Colonel (Air Force) Mats Olofsson (substitute)

 


Section IV , The Sience of Military Technology

Chairperson Colonel Jan-Erik Lövgren 070-676 31 27
Vice-Chairperson Professor Gunnar Hult
Secretary Magnus Ruding, D.Eng. +46 8 653 80 20
Election Committee Vacancy (convener of meetings)
Brigadier General Johan Stjernfalk
Rear Admiral Thomas Engevall

 


Section V, Other Branch of Science of Importance to the Nation’s Security and Defence

Chairperson Director-General Marie Hafström 070-855 34 41
Vice-Chairperson Director-General Peter Lagerblad
Secretary Dr. Thomas Hörberg
Election Committee Mr. Bo Richard Lundgren (convener of meetings)
Mr. Ingemar Wahlberg
Professor Bengt Sundelius
Mrs. Annika Nordgren Christensen (substitute)
Dr. Ann Enander (substitute)

 


Section VI, Security Policy Studies

Chairperson Ambassador Mats Bergquist
Vice-Chairperson Colonel Jan Blomqvist
Secretary Mr. Niklas Granholm, senior researcher +46 8 541 364 10
Election Committee Ambassador Mikael Eriksson (convener of meetings)
Mr. Robert Dalsjö, director of research
Dr. Carolina Vendil Pallin, director of research
Mr. Hans Lindblad, editor (substitute)
Mr. Rutger Lindahl, CEO (substitute)