≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

2017

6 december, Försvarshögskolan
Kl 15.30–16.25 — Avd IV
Kl 15.00–16.25 — Avd V Obs tidpunkten!
Kl 15.30–16.25 — Avd VI
Kl 16.30–19.00 — Akademisammankomst

 
Verksamhetsplan 2017 (pdf) »

2018

14 februari
Kl 16.30–19.30 — Akademisammankomst
14 mars
Kl 16.30–19.30 — Akademisammankomst
11-12 april
Konferens
21 maj
Kl 16.30–19.30 — Akademisammankomst, vårbuffé
19 september
Kl 16.30–19.30 — Akademisammankomst
3 oktober
Kl 16.30–19.30 — Akademisammankomst
24 oktober
Kl 09.00–12.30 — Höstsymposium
12 november
Kl 17.00–23.00 — Högtidssammankomst
5 december
Kl 16.30–19.30 — Akademisammankomst
 
Verksamhetsplan 2018 (pdf) »

 
Referat från genomförda sammankomster »