≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av generallöjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

The Royal Swedish Academy of War Sciences and
The Lars and Astrid Alberger’s Foundation

Annual Reports, 2012

The Academy »
The L and A Alberger’s Foundation »

Suggestion! The links are opened as a standard pop-up window. If you want to download to your own computer (pdf-document), you can do this by a right-hand click on the respective link and choose “save as”.