≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

The Tibell Foundation

Directions

The Academy gratefully acknowledges the following generous donation/s;

  • Björn Anderson
  • Carl Björeman
  • Kerstin Fredga
  • Bengt Gustafsson
  • Marie Hafström
  • Inge Jonsson
  • Militärlitteraturföreningen
  • Jan Mörtberg
  • Erik Norberg
  • Björn von Sydow