≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Det digitaliserade försvaret kan köpas som ebok direkt från akademien. Eboken kan läsas i alla eboksläsare som kan läsa epubfiler (ex Aldiko Book Reader för Android). OBS! Läs villkoren nedan.

Pris 200 kr.

Fyll i formuläret nedan. Alla fält måste vara ifyllda.

Du kan välja att betala direkt (med kreditkort eller direktöverföring via bank) eller att sätta sätta in beloppet på bankgiro. Så snart vi fått in ditt beställningsformulär samt betalningen finns på kontot skickar vi en nedladdningslänk via epost till dig. Mer information om hur du betalar kommer i bekräftelsen.


När du trycker på ”skicka” godkänner du villkoren enligt nedan.

Villkor för användande av akademiens eböcker

Köpt ebok är licensierad till köparen personligen. Eboken har inte några tekniska DRM-begränsningar och kan och får läsas på obegränsat antal datorer, e-läsare, surfplattor och smarta mobiltelefoner av licensinnehavaren personligen. Kopiering för vidare distribution till andra användare, återförsäljning, uppladdning till Internet eller andra former av digital distribution är förbjudet. Eboken innehåller flera synliga och osynliga märkningar, ex licensinnehavarens namn, inköpsdatum, epostadress och transaktionskod. Dessa uppgifter kan användas för att spåra olaglig kopiering.