≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

December månads krönika

Den Koreanska halvön är spänningarnas och de militära rustningarnas halvö där den svenska delen av den internationella övervakningskommissionen verkat i 60 år. Chefen, Generalmajor Berndt Grundevik skriver i december månads krönika om då- och nutid i detta högspänningsområde. Läs mer →

Kommentering är avstängd / ej aktuell.