≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Av Birger Jägtoft, överste och tidigare befälhavare för Kalmar försvarsområde

”Upp flyga orden, tanken stilla står. Ord utan tanke himlen aldrig når.” På SvD Brännpunkt den 12 april skriver Cecilia Widegren (CW) i hänförda ordalag om alliansregeringens proposition om ytterligare effektiviseringar av försvarets logistikverksamhet. ”Syftet är att frigöra resurser till försvarets kärnverksamhet: förbandsverksamheten o s v.”

Visst låter det bra med kärnverksamhet och förbandsverksamhet. Problemet kan möjligen vara att det idag inte finns några förband att bedriva verksamhet med. Omställning är det ord som i den stora skövlingens tid benämndes ominriktning. Det var den vokabulär som Björn von Sydow, ÖB Owe Wiktorin och den senares strateger använde sig av samt Leni Björklund snabbt tillägnade sig. CW skriver som om hon vore försvarsminister: ”Regeringen avser att noga följa effektiviseringsprocessen och återkomma med styrningar vid behov.”

Vilket försvar jämför CW med när hon skriver ”ett mer användbart, flexibelt och tillgängligt försvar?” En gång var det liv och verksamhet på regementen, flottiljer, baser, i förråd och verkstäder. Det fanns en förbandsnära underhållstjänst. Idag är det tyst och stilla. Om en enhet i den krympande hemvärnsorganisationen skall få tillgång till sina vapen är det fråga om omfattande byråkrati, många dagar och många körmil. Om man sedan skulle vilja öva sig i vapnens bruk är det mycket långt till en fungerande skjutbana. Den frivilliga skytterörelsen var en gång en viktig del av de folkrörelser som byggde Sverige och var grunden till ett försvar med folklig förankring. För detta finns idag ingen förståelse, varken i Försvarsmakten eller statsmakten.

”Breda uppgörelser möjliggör långsiktighet för försvaret och därmed trovärdighet för den förda politiken” skriver CW. Fan tro´t, sa Rellingen.

Comments on this entry are closed.

 • Anonymous

  Den frivilliga skytterörelsen kommer att dödas helt om man läser mella raderna på de direktiv som regeringens utredare i vapenfrågor har fått.

  /Pastorn

 • Anonymous

  För stora delar av försvarsmakten är just logistiken kärnverksamheten

  Och någon verksamhet över huvud taget lär det inte bli utan logistik

  Tidigare kunde stora delar av den förbandsnära logistiken utföras av värnpliktiga med låg timpenning

  Nu ska i princip all logistikverksamhet bedrivas av anställda på företag som ska göra vinst på logistikverksamheten

  Det kan kanske bli ”effektivare” men det kommer helt säkert att bli antingen mycket dyrare eller mycket mindre verksamhet

 • Problemet är att beslutsfattarna inte verkar förstå att logistik är en kärnverksamhet i en modern västerländsk försvarsmakt.

  Resultatet av ”effektiviseringen” kan man se redan nu i Afghanistan där DSG och reptropp förstärks med civila tjänsteresenärer för att hålla stridsfordonen igång. Är det en vettig lösning? Hur gör vi med dessa obeväpnade människor i ett ”krig på riktigt”? Är de kombattanter? Legala mål för en motståndare torde de vara i alla fall.

 • Översten är givetvis rätt på det, men det är värre än så. Vi har ju fått PRIO som stöd 😉

  ”Införande 5-6 kommer i första hand att omfatta tjänster och funktionaliteter inom logistikområdet i allmänhet och den tekniska tjänsten i synnerhet”.

  Förmodligen har vi inte det värsta bakom oss utan även detta införande att se fram emot. Det finns ju trots allt några materielsystem som fungerar fortfarande.

  ”Vissa områden som inte avslutats i införande 3 kommer att tas om hand, i kombination med att nya funktionaliteter inom främst materielunderhåll och underhållsproduktion införs. Vidare kommer ett mindre antal områden att hanteras, bl.a. ”lönebildning” (lönestatistik och lönestruktur)”.

  ”Nya funktionaliteter”? Jmf med engelskans Function, så har ni stammen till ordet Funktionalitet.

  ”Avslutningsvis genomförs ett antal systemuppgraderingar och IT-infrastrukturella åtgärder som en del av INF 5-6”.

  Det ser vi särskilt fram emot. Hoppas att man hunnit uppfinna fler udda och svårpenetrerade begrepp. Vilken normalbegåvad individ som helst skulle med lätthet kunna finna lite självförklarande begrepp men hur skall då våra konsulter få mat på bordet?

  Konsultens motto:

  If You´re Not A Part Of The Solution, There´s Good Money To Be Made In Prolonging The Problem.

  Översten har givetvis rätt.

 • Översten är givetvis rätt på det, men det är värre än så. Vi har ju fått PRIO som stöd 😉

  ”Införande 5-6 kommer i första hand att omfatta tjänster och funktionaliteter inom logistikområdet i allmänhet och den tekniska tjänsten i synnerhet”.

  Förmodligen har vi inte det värsta bakom oss utan även detta införande att se fram emot. Det finns ju trots allt några materielsystem som fungerar fortfarande.

  ”Vissa områden som inte avslutats i införande 3 kommer att tas om hand, i kombination med att nya funktionaliteter inom främst materielunderhåll och underhållsproduktion införs. Vidare kommer ett mindre antal områden att hanteras, bl.a. ”lönebildning” (lönestatistik och lönestruktur)”.

  ”Nya funktionaliteter”? Jmf med engelskans Function, så har ni stammen till ordet Funktionalitet.

  ”Avslutningsvis genomförs ett antal systemuppgraderingar och IT-infrastrukturella åtgärder som en del av INF 5-6”.

  Det ser vi särskilt fram emot. Hoppas att man hunnit uppfinna fler udda och svårpenetrerade begrepp. Vilken normalbegåvad individ som helst skulle med lätthet kunna finna lite självförklarande begrepp men hur skall då våra konsulter få mat på bordet?

  Konsultens motto:

  If You´re Not A Part Of The Solution, There´s Good Money To Be Made In Prolonging The Problem.

  Översten har givetvis rätt.

 • Anonymous

  ”inför Gud är vi alla smålänningar” är devisen som Öv Jägtoft en gång lärde mig. Tiderna förändras och ett försvar med bygde regemente över hela landet är knappast inte realistiskt med nuvarande omvärldssyn.
  Däremot tror jag synen på frivilligrörelserna och de försvarsmakts nära idrotterna gått helt fel. Idag får förbanden inte stödja verksamheter som genererar en kostnad. T ex stöd till motorsport, skytte, skidor, segling eller orientering mfl. Samtidigt så läggs miljoner på rekryteringskampanjer vi tv och internet. Faktum är att i dessa idrotts och frivilligrörelser finns en stor rekryteringspersonal.
  Fast inför Gud är vi alla smålänningar