≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

The Royal Swedish Academy of War Sciences
Teatergatan 3, 1 tr
SE-111 48 Stockholm
Sweden

Google map

Point of contact: Lieut.Col. Gunnar Magnusson, email: info@kkrva.se

For visits to the Academy’s Secretariat, please contact any of the academy officials for appointments.

  • Permanent Secretary: Maj.Gen. Björn Andersson, +46 76 760 96 40. Academy activities, home page and matters relating to members.
  • Deputy Secretary: Lieut.Col. Gunnar Magnusson, +46 76 760 96 41. Room bookings, finance, awards and grants.
  • Editor: Lieut.Col. Tommy Jeppsson, +46 76 760 96 45. Editor with chief responsibility for the publication Proceedings and Journal.

Responsible for the Academy’s website and for the register of members and subscribers: Marie Brunnberg, +46 73 656 09 03, e-mail admin@kkrva.se.