≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

The Planning Committee

Chairperson Major General Björn Anderson
Secretary Lieutenant Colonel Gunnar Magnusson
Section I Colonel Henrik Sjövall
Section II Colonel Lars-Olof Corneliusson
Section III Lieutenant Colonel (Air Force) Claes Bergström
Section IV Lieutenant Colonel (Air Force) Claes Isoz
Section V Mr. Thomas Roth, curator
Section VI Colonel Jan Blomqvist

 

The Reviewing Committee

Chairperson Major General (Air Force) Bo Waldemarsson
Academician Professor Inge Jonsson
Academician Professor Bengt Sundelius
Academician Dr. Ann Enander
Section I Brigadier Lars Bergström
Section II Commander Kenneth Lindmark
Section III Brigadier Stig Schyldt
Section IV Captain (Navy) Magnus Bergman
Section V Mrs. Evabritta Wallberg, archivist
Section VI Mr. Krister Andrén, senior advisor

 

The Editorial Committee

Chairperson Lieutenant Colonel Tommy Jeppsson, editor
Mr. Claes Arvidsson, author
Lieutenant Colonel Gunnar Magnusson
Dr. Gudrun Persson, researcher
Dr. Carolina Vendil Pallin, researcher
Lieutenant Colonel Ove Pappila
Mr. Niklas Wikström, researcher

 

The Finance Committee

Chairperson Mr. Sven-Christer Nilsson, CEO
Secretary Lieutenant Colonel Gunnar Magnusson
Major General Björn Anderson
Mr. Jan-Erik Nilsson, CEO