≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V besöker Svenska kraftnät tisdagen den 25 april 2017 kl. 16.30. Svenska kraftnät ligger på Sturegatan 1, Sundbyberg, (ca 100 m från T-banan, Sundbyberg centrum; blå linje från T-centralen mot Hjulsta). [continue reading…]

INBJUDAN

Till MSB:s hemsidaKungl Krigsvetenskapsakademiens avd V besöker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) onsdagen den 14 oktober 2015, kl 17.00.

Platsantalet är begränsat, varför principen ”först till kvarn” gäller. Även ledamöter från andra avdelningar är välkomna att delta.   [continue reading…]