≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Akademiens ledamöter och utomstående inbjuds till årets höstsymposium den 24 oktober på FHS. Det kommer att lägga grunden för Akademiens nya projekt ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)”. Såväl utländska som svenska experter kommer att tala om hur Europa ser ut idag och framåt, både ur stora och små staters perspektiv. Arrangör är avdelning VI. Symposiet genomförs på engelska. Anmälan krävs. [läs mer…]

Avdelning III inbjuder akademiens ledamöter till seminarium den 17 okt 2018 kl 1730–1930 rörande

”Luftstridskrafterna – ur försvarsberedningens perspektiv”

Seminariet inleds med en presentationen av försvarsberedningens arbete genom huvudsekreteraren i försvarsberedningen, Tommy Åkesson, och genomförs på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [continue reading…]

EUROPE TODAY AND TOMORROW – QUO VADIS EUROPEAN SECURITY?
Perspectives from major and minor states

October 24th, 2018, 09:00-13:00
Sverigesalen, Swedish Defence University
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Europe is currently facing several simultaneous challenges, which together provide a cause for concern and create an atmosphere of extraordinary uncertainty. Several problems originate from outside of Europe. A crossfire between pressure from the East (Crimea, Eastern Ukraine, et al and resulting deterioration and tension in East-West relations), from the West (unprecedented uncertainties pertaining to transatlantic relations following recent U.S. administration policies) and from the South (aspects of mass migration and terrorism with roots in Europe´s near abroad) present challenges and threats. Self-inflicted disturbances also threaten the unity, harmony and sense of joint direction within the European family of nations (Brexit, discord on migration, trends towards illiberalism and populism in several countries, to mention a few). [continue reading…]

The Troubled Partnership – Where are transatlantic relations heading?

Den 5 juni 2018 kl 8.00–09.30 på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

On the occasion of the visit of Alexander Vershbow, Distinguished Fellow at the Atlantic Council and former Deputy Secretary General of NATO, the Atlantic Council Northern Europe Office, in cooperation with Allmänna Försvarsföreningen (AFF), cordially invite to an exclusive discussion on the status of the transatlantic relationship and its prospects ahead.

Läs mer och anmäl dig (pdf) »

Under benämningen Krigsvetenskap i det 21:a århundradet har Akademien under tre år arbetet med en studie som omfattar ett framtida militärt och civilt försvar.

11-12 april genomfördes projektets slutkonferens i IVA:s lokaler med deltagande av ett drygt hundratal personer. Utvecklingen i vår omvärld belystes mycket initierat av ambassadör Veronica Wand-Danielsson efterföljt av en paneldiskussion modererad av Anna Wieslander och med deltagande av ledamöterna Katarina Enberg, Carolina Vendil-Pallin och Gunilla Herolf. [continue reading…]

Videoupptagning från seminariets andra dag, torsdag 12 april »

Se programmet för ytterligare information om innehåll och deltagare.