≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

The Troubled Partnership – Where are transatlantic relations heading?

Den 5 juni 2018 kl 8.00–09.30 på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

On the occasion of the visit of Alexander Vershbow, Distinguished Fellow at the Atlantic Council and former Deputy Secretary General of NATO, the Atlantic Council Northern Europe Office, in cooperation with Allmänna Försvarsföreningen (AFF), cordially invite to an exclusive discussion on the status of the transatlantic relationship and its prospects ahead.

Läs mer och anmäl dig (pdf) »

Under benämningen Krigsvetenskap i det 21:a århundradet har Akademien under tre år arbetet med en studie som omfattar ett framtida militärt och civilt försvar.

11-12 april genomfördes projektets slutkonferens i IVA:s lokaler med deltagande av ett drygt hundratal personer. Utvecklingen i vår omvärld belystes mycket initierat av ambassadör Veronica Wand-Danielsson efterföljt av en paneldiskussion modererad av Anna Wieslander och med deltagande av ledamöterna Katarina Enberg, Carolina Vendil-Pallin och Gunilla Herolf. [läs mer…]

Videoupptagning från seminariets andra dag, torsdag 12 april

Se programmet för ytterligare information om innehåll och deltagare.

Videoupptagning från seminariets första dag, onsdag 11 april

Se programmet för ytterligare information om innehåll och deltagare.

Hur står det till med vår mentala beredskap när det gäller krig i vårt närområde? Denna fråga behandlar Kungl Krigsvetenskapsakademien i ett seminarium på Näringslivets Hus, Storgatan 19, den 3 maj. Seminariet är öppet för utomstående. Eftersom antalet platser är begränsat gäller principen ”först till kvarn”.

Program (pdf)     Anmälan senast 27 april sker här »

Inbjudan till seminarium

Svenska Atlantkommittén (SAK) inbjuder till ett seminarium på temat

Anfall och försvar: Zapad 2017 och Aurora17

den 6 november 2017 kl 14:00 – 16:30 (registrering från 13:45)
hos Frivärld, Kungsgatan 60

Anmälan sker till info@atlantkommitten.se senast kl 16:00 den 3 november

OBS! Begränsat antal platser, så först till kvarn gäller! [läs mer…]


Ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen(AFF), Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och Försvarsutbildarna i samarbete med Mötesplats Samhällssäkerhet inbjuder till Frukostseminarium [läs mer…]

The Swedish Defense Commission, in collaboration with the Atlantic Council and the Delegation of the Swedish Parliament to the NATO Parliamentary Assembly, are pleased to invite you to:

The Future of the European Security Order: Institutions or Spheres of Interests?

This seminar will take place on Thursday, April 27, 2017 at 1:15 p.m. at the Swedish Parliament (First Chamber Entrance: Riksplan, Norrbro 1B Stockholm, Sweden).

Klicka på bilden för att få inbjudan som pdf. Se också atlanticcouncil.org.