≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Korridoren till Kaliningrad finns nu att köpa som ebok direkt från akademien. Eboken kan läsas i alla eboksläsare som kan läsa mobi- eller epubfiler (ex Aldiko Book Reader för Android eller iBooks för iPhone). OBS! Läs villkoren nedan.

Pris 49 kr.

Fyll i formuläret nedan. Alla fält måste vara ifyllda.

Du kan välja att betala direkt (med kreditkort eller direktöverföring via bank) eller att sätta sätta in beloppet på bankgiro. Så snart vi fått in ditt beställningsformulär samt betalningen finns på kontot skickar vi en nedladdningslänk via epost till dig. Mer information om hur du betalar kommer i bekräftelsen.


När du trycker på ”skicka” godkänner du villkoren enligt nedan.

Villkor för användande av denna ebok

Köpt ebok är licensierad till köparen personligen. Eboken har inte några tekniska DRM-begränsningar och kan och får läsas på obegränsat antal datorer, e-läsare, surfplattor och smarta mobiltelefoner av licensinnehavaren personligen. Kopiering för vidare distribution till andra användare, återförsäljning, uppladdning till Internet eller andra former av digital distribution är förbjudet. Eboken innehåller flera synliga och osynliga märkningar, ex licensinnehavarens namn, inköpsdatum, epostadress och transaktionskod. Dessa uppgifter kan användas för att spåra olaglig kopiering.

Korridoren till Kaliningrad

Vi har nöjet att meddela att Korridoren till Kaliningrad av Johan Wiktorin finns för beställning här. Utgivningsdatum 18/12.

Korridoren till Kaliningrad skrevs från början som en följetong på Kungl Krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och Säkerhet.
Den beskriver en säkerhetspolitisk kris i vårt närområde 2015, där våra kunskaper, kontakter och kapaciteter som försvarsförmågan ställs på prov.

Intresset för handlingen blev stort, och Akademin har därför beslutat att försöka ge ut denna som bok.
Till utgivningen har prologen arbetats om till dialogform och ett avsnitt om en diskussion i den finska statsledningen har tillkommit.
Bilder i form av olika foton har valts ut och lagts till för att illustrera eller fördjupa respektive kapitel.

Så här säger ett par röster om den färdiga boken:

”Pekar på bristerna i vårt nuvarande försvar” – Bengt Gustafsson, ÖB 1986-94

”Raffinerad skildring” – Michael Sahlin, fd ambassadör, fd statssekreterare i Försvarsdepartementet

Genom bokens försäljning vill Krigsvetenskapsakademin stimulera till eftertanke, och samtidigt kunna vara en kvalificerad röst i den framtida försvarsdebatten.

Kommentarer >>

Akademiens projektet ”Svensk säkerhet efter 2014” är nu avslutat. Det skedde under förmiddagen den 11 januari i form av en bokrelease i IVA konferenslokaler. Där presenterades projektets slutrapport, boken ”För Sveriges säkerhet”.

   

Akademien kommer nu att under det närmaste året fördjupa sig i några av projektets viktigaste slutsatser/förslag. Intresserade inom och utom akademien bör därför vika förmiddagen den 14 februari för årets vintersymposium. Under detta kommer akademien att fördjupa sig i framtidens försvar, bl a utifrån den högintressanta aspekten vad kan vi försvara oss mot och hur länge.

Boken kan beställas här →

[läs mer…]


Skriften ger i komprimerad form resultatet av Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014 som anlägger ett brett perspektiv på säkerhetsfrågona, där Akademiens utnyttjat sin sak- och vetenskapliga kompetens.

Lägesrapporten liksom övriga skrifter i projektet kan beställas här →

Strategisk vindkantring

Skriften Strategisk Vindkantring ger läsaren en bra bild över de  säkerhetspolitiska och strategiska förändringseffekter som påverkar den lokala, regionala och globala säkerhetsmiljön.

Ladda ner skriften som
elektroniskt dokument (pdf) →

Därför ska vi ha ett försvar

Försvaret, filosofin och författningen
av Björn von Sydow

Denna bok är inledning till Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014. Den innehåller två uppsatser av docent Björn von Sydow, ledamot i KKrVA

[läs mer…]

Lars Wedins bok Marianne et Athéna. La pensée militaire française du dix-huitième siècle à nos jours kan beställas hos

FNAC eller hos Amazon
 

av Björn Anderson m fl

Tidigare fanns en logik i vårt försvarssystem. Motsvarande logik finns inte idag. Med detta vill vi inte säga att det var bättre förr. Det vi vill säga är att dagens frågetecken måste rätas ut på ett eller annat sätt!

Det invasionsförsvar vi byggde upp under kalla kriget hade som mål att försvara vårt land. Det tjänade oss väl utifrån den tidens förutsättningar, militär alliansfrihet syftande till neutralitet i krig.

[läs mer…]

Friends in need

Friends in Need (editor Bo Hugemark)
ISBN 978-91-637-0501-4

Till bröders hjälp

“Sverige bör därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd.” Så sägs det i inledningen till 2009 års försvars­proposition. “Därför” syftar på de föregående två meningarna: “Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.”

Pris 200 kr Beställ

Finns även i engelsk version ”Friends in need”, pris 100 kr. Priserna inkl moms. Kostnad för frakt tillkommer.

 
ISBN 978-91-633-8797-5 (svensk version)
ISBN 978-91-637-0501-4 (engelsk version)