≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Akademiens ledamöter och utomstående inbjuds till årets höstsymposium den 24 oktober på FHS. Det kommer att lägga grunden för Akademiens nya projekt ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)”. Såväl utländska som svenska experter kommer att tala om hur Europa ser ut idag och framåt, både ur stora och små staters perspektiv. Arrangör är avdelning VI. Symposiet genomförs på engelska. Anmälan krävs. [läs mer…]

Nätverket för IR historia bjuder in till seminarium om Pragvåren 1968

Natten mellan 20 och 21 augusti 1968 invaderade Warszawapaktens trupper Tjeckoslovakien och slog ner reformrörelsen bland landets kommunister som leddes av Alexander Dubček. Invasionen satte brutalt stopp för reformisternas så kallade ”socialism med mänskligt ansikte”. Invasionen kom att splittra den kommunistiska världen och orsakade rädsla för liknande attacker i länder som Finland och Österrike.

Den österrikiska historikern Peter Ruggenthaler har lett ett stort forskningsprojekt om den så kallade Pragvåren och är en av redaktörerna till boken The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968. Han har själv under många år forskat i ryska arkiv och publicerat centrala dokument om Kremlns agerande under Pragvåren.

Tid och plats: onsdag 24 oktober, kl. 13.00–15.00, Rum D900, Historiska institutionen. Se också ekohist.su.se/irh

IRH (Nätverket för IR historia) bjuder in till seminarium om svensk-ryska relationer under Kalla kriget och idag

Ryssland är Sveriges viktigaste stormaktsgranne, det land jämte Danmark som vi under historiens gång haft flest krig och fred med. Sverige måste alltid förhålla sig till Ryssland oavsett regim. Hur vi skall förhålla oss till Ryssland föranleder ofta politiska kontroverser, något som Sven Hirdman, Sveriges ambassadör i Moskva under åren 1994–2004 och författare till flera böcker om svensk utrikespolitik och svensk-ryska relationer, diskuterar i sitt anförande.

Tid och plats: onsdag 17 oktober, kl. 13.00 – 15.00, Rum D900, Historiska institutionen

Seminar invitation: Swedish-Russian relations during the cold war and today

Russia is Sweden’s most important superpower neighbor, and no matter its regime, Sweden has had to pay attention to Russia throughout the years. Sweden’s relationship with Russia has been a topic for political controversies. In his talk, Sven Hirdman, Swedish Ambassador in Moscow 1994-2004 and author of several books about Swedish foreign policy and Swedish-Russian relations, will discuss these issues.

Time and place: Wednesday 17th October, 13-15, D900, Department of History

For more information about the Network for IR History at Stockholm University, please visit https://www.ekohist.su.se/irh

Försvarsforum inbjuder till Svensk Säkerhetspolitik på Chalmers Konferenscenter i Göteborg den 15 oktober kl 19. Anmälan senast 10 oktober. Jan Mörtberg, Lars Nylén och Björn Körlof kommer att tala. [läs mer…]

EUROPE TODAY AND TOMORROW – QUO VADIS EUROPEAN SECURITY?
Perspectives from major and minor states

October 24th, 2018, 09:00-13:00
Sverigesalen, Swedish Defence University
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Europe is currently facing several simultaneous challenges, which together provide a cause for concern and create an atmosphere of extraordinary uncertainty. Several problems originate from outside of Europe. A crossfire between pressure from the East (Crimea, Eastern Ukraine, et al and resulting deterioration and tension in East-West relations), from the West (unprecedented uncertainties pertaining to transatlantic relations following recent U.S. administration policies) and from the South (aspects of mass migration and terrorism with roots in Europe´s near abroad) present challenges and threats. Self-inflicted disturbances also threaten the unity, harmony and sense of joint direction within the European family of nations (Brexit, discord on migration, trends towards illiberalism and populism in several countries, to mention a few). [läs mer…]

Akademien sammanträder onsdagen den 3 oktober 2018 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till öppna delen.

Anmälan krävs och sker här » [läs mer…]