≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Läs i skriften Mental överrumpling, om hur faktorer som aningslöshet, tröghet, ovilja att uppfatta verkligheten som den är bidrar till att vi överraskas.

Pris: 100:- plus porto.

Beställ här »

Nu finns senaste utgåvan av KKrVA Handlingar och Tidskrift hos ledamöter och prenumeranter. Vi vill särskilt framhålla följande artiklar:

Säkerhetspolitiska framtidsbedömningar av Björn von Sydow
Att identifiera och motstå informations­påverkan av Edward Deverell
Militära ingripanden under nivån fullskaligt krig av Jan Hallenberg

För dig som inte är ledamot finns möjlighet att prenumerera på tidskriften. Du får den då både i tryckt form och digitalt. Prenumerationspriset är 450 kr inom Sverige och du kan betala direkt » Skicka samtidigt ett mejl med namn och adress till admin@kkrva.se.

För leverans till utlandet eller om du vill ha pappersfaktura på prenumerationen, klicka här »

Nu kan du åter köpa Gotlandstrilogin. En bok 250:-, två böcker 450:- eller hela serien för 600:-. Du får Kungl Krigsvetenskapsakademiens senaste bok Ett trovärdigt Totalförsvar på köpet om du beställer hela serien.
Gotlandstrilogin plus bonusbok [continue reading…]

David BergmanAtt undvika nederlagsdoktrin har utsetts till årets bästa artikel under avdelningen Analys & perspektiv i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. Författare är ledamoten David Bergman. Han kommer att erhålla sin belöning i samband med Akademiesammankomsten 15 maj.

Länk till artikeln »

Kärnvapenkonventionen

Akademien har idag (03-25) lämnat svar till Regeringskansliet (UD) på den remiss som sänts ut rörande ”Utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen”. Remissvaret har beslutats av akademiens presidium på uppdrag av akademien. Det har utarbetats av en expertgrupp inom akademien med representanter för alla avdelningarna under ledning av ledamoten ambassadören Henrik Salander.

Publikdragande sammankomst

Kompanichef FRÅN P7 under övning. Förmågan till ledning av förband under olika kontexter berördes på flera sätt av flera av talarna under sammankomsten. Foto: Bezav Mahmod, Combat Camera / Försvarsmakten.Akademisammankomsten 20 mars var lika välbesökt som intresseväckande och innehöll såväl aktualiteter som lärdomar från vår egen försvarshistoria. Läs mer »