≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademien utlyser två skribenttävlingar! Läs mer via länkarna

Tävlingsskrifter »
Årets bästa artikel »

Niels Bo Poulsen, Royal Danish Military Academy

The Stockholm Institute of Transition Economic (SITE) has the pleasure to invite members of The Royal Swedish Academy of War Sciences to a lecture by Professor Niels Bo Poulsen, Institute for Military History and War Studies at the Royal Danish Military Academy.

Date  Monday April 8, 16.30 starting with coffee/tea and snacks, the seminar is between 17.00–19.30.
Place Stockholm School of Economics, Auditorium 120, Sveavägen 65.

 
Professor Poulsen presents his new book Dödskampen: Kriget på Östfronten 1941–1945 (Historiska Media 2018, https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1422/2797  ) which is a major contribution on Russian military history and a grand synthesis of recent research and discussions on the Great Patriotic War 1941–1945. [continue reading…]

Från vintersymposiet

Länken nedan leder till en ljudfil som utgör ledamoten Lars-Erik Lundins presentation angående kärnvapenförbudet. Efteråt följer frågor och kommentarer av Mikael Holmström, Anna Wieslander, Jan Mörtberg och Rolf Ekeus.

https://www.process-to-nuclear-free.com/kaumlrnvapenfoumlrbudet/om-forbudet-pa-krigsvetenskapsakademins-vintersymposium-112-2019

Fem lördagsföreläsningar

Kungl Krigsvetenskapsakadmien deltar tillsammans med Kungl. Örlogsmannasällskapet i en föreläsningsserie med fyra andra kungliga akademier. Temat är kyrkan, konsten och vetenskapen. Serien är fortsättningen på ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv. Föreläsningarna spänner således över så vitt skilda ämnen som kyrkans roll i Försvarsmakten, kyrkor som kosmologiska, rituella och sociala rum, prästerskapet som lantbrukets föregångsmän och orgelkonstens gyllene epok.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Kungl. örlogsmannasällskapet (1771), Kungl Krigsvetenskapsakademien (1796) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811). Föreläsningarna hålls kl. 14.00 i Konstakademiens Hörsal, Fredsgatan 12, Stockholm (förutom föreläsningen 16 februari som hålls i Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 1–5, Stockholm).

Först ut är KKrVA och KÖMS Lördag 19 januari 2019 kl 14.00 i Konstakademiens Hörsal

[continue reading…]

Årskrönika 2018

av Björn Anderson

Foto: Mats Nyström, Försvarsmakten

Omvärlden vilar tyvärr inte. Vi vill skänka en särskild tanke till er som upprätthåller vår nationella beredskap eller genomför internationell insats under jul- och nyårshelgerna. Er insats är viktig och ni finns i våra tankar. Foto: Mats Nyström, Försvarsmakten.
Ännu ett händelserikt år går mot sitt slut. När vi ser tillbaka kan vi konstatera att det har varit mycket som hänt, både utrikes och hemmavid. För att fokusera på politiken inom vårt land, inte bara försvarspolitiken, kunde onekligen läget ha varit mer stabilt. Men samtidigt är försvarsfrågor, både vad avser det militära och civila försvaret, ämnen som sällan varit mer aktuella.

Under året har Akademien avslutat det treåriga projektet Krigsvetenskap i det 21:a århundradet, förkortat KV21, som omfattat både ett framtida militärt och civilt försvar. Lärdomarna från detta omfattande arbete har redovisats och diskuterats på akademisammankomster och symposier, vilka har varit välbesökta. Vår inriktning är att även framgent välkomna allmänheten till dessa. För den som ännu inte tagit del av arbetet finns slutrapporten från KV21, Ett trovärdigt totalförsvar med flera av projektets publikationer tillgängliga i Akademiens Bokshop. [continue reading…]

Strategic Challenges in the Baltic Sea Region

Russia, Deterrence, and Reassurance
Redaktör Ann-Sofie Dahl
Förord av Anders Fogh Rasmussen

Rabatterat erbjudande finns här »