≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Nya ledamöter 2013

Claes ArvidssonClaes Arvidsson är invald i avdelningen för Säkerhetspolitisk vetenskap. Han är författare och fri skribent. Han har tidigare tjänstgjort vid avdelningen för öststatsforskning, varit ledarskribent i Uppsala Nya Tidning och Svenska Dagbladet. Han har en fil kand i statskunskap och har bl a publicerat ”Ett annat land – Sverige och det långa sjuttiotalet” och ”Olof Palme – Med verkligheten som fiende”. Han är född 1953.

[continue reading…]