≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Akademiens ledamöter och utomstående inbjuds till årets höstsymposium den 24 oktober på FHS. Det kommer att lägga grunden för Akademiens nya projekt ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)”. Såväl utländska som svenska experter kommer att tala om hur Europa ser ut idag och framåt, både ur stora och små staters perspektiv. Arrangör är avdelning VI. Symposiet genomförs på engelska. Anmälan krävs. [läs mer…]

Symposium Programme

EUROPE TODAY AND TOMORROW – QUO VADIS EUROPEAN SECURITY?
Perspectives from major and minor states

October 24th, 2018, 09:00-13:00
Sverigesalen, Swedish Defence University
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Welcome and opening remarks
General Sverker Göranson, President RSwAWS

Introduction
Ambassador Michael Sahlin, Fellow and Member of the Board RSwAWS

Setting the Scene
Mr. Rolf Gustavsson, Journalist and Author

Meeting the threats against Europe – The views of major Western European powers.

  France and Germany: Professor Adrian Hyde-Price, Professor of Political Science, Gothenburg University
  United Kingdom: Sir Adam Thomson KCMG, Director, European Leadership Network

  Moderator: Dr. Gunilla Herolf, Fellow of RSwAWS

Coffee break

Views from a small state perspective – What future threats and challenges in Europe?

  Dr. Margriet Drent, Senior Research Fellow, Clingendael, Netherlands Institute of International Affairs
  Mr. Krister Andrén, Fellow of RSwAWS

  Moderator: Mr. Niklas Granholm, Fellow of RSwAWS

Concluding remarks
Mr. Tomáš Valášek, Director, Carnegie Europe

 
« Back to invitation


Programme (pdf)

EUROPE TODAY AND TOMORROW – QUO VADIS EUROPEAN SECURITY?
Perspectives from major and minor states

October 24th, 2018, 09:00-13:00
Sverigesalen, Swedish Defence University
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Europe is currently facing several simultaneous challenges, which together provide a cause for concern and create an atmosphere of extraordinary uncertainty. Several problems originate from outside of Europe. A crossfire between pressure from the East (Crimea, Eastern Ukraine, et al and resulting deterioration and tension in East-West relations), from the West (unprecedented uncertainties pertaining to transatlantic relations following recent U.S. administration policies) and from the South (aspects of mass migration and terrorism with roots in Europe´s near abroad) present challenges and threats. Self-inflicted disturbances also threaten the unity, harmony and sense of joint direction within the European family of nations (Brexit, discord on migration, trends towards illiberalism and populism in several countries, to mention a few). [continue reading…]

Kungliga Krigsvetenskapsakademien
inbjuder Akademiens ledamöter till höstsymposium

”Totalförsvarskoncept 2030”

Onsdagen den 18 oktober 2017 kl. 09.30 – 15.30
i Sverigesalen på Försvarshögskolan,
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm


Akademiens tvärvetenskapliga projekt ”Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” är nu i ett stadium när projektets förslag rörande svenskt försvar, civilt och militärt, slutligt ska formas. [continue reading…]

 
Kungliga Krigsvetenskapsakademien
inbjuder Akademiens ledamöter till höstsymposium

”Framtida militära koncept”

Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 09.00 – 12.30
i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.


Akademiens tvärvetenskapliga projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” är nu i ett stadium när framtida utmaningar för svenskt försvar har identifierats. Det gäller allt från omvärldsutveckling, teknikutveckling, svenska samhällets utveckling och de hot vi kan bli utsatta för. Frågan är nu hur vi bör ta oss an de utmaningar vi står inför? [continue reading…]