≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Nu finns bilderna från Högtidsdagen tillgängliga för ledamöter. Gå till ledamotssidorna och logga in via ledamotsregistret. Saknar du inloggningsuppgifter får du nya till din epostadress om du först går till ledamotsregistret och följer instruktionerna vid länken angående saknade inloggningsuppgifter mitt på sidan.

Vid dagens högtidssammankomst i gamla Börshuset på Stortorget belönades ett antal välförtjänta personer av Kungl Krigsvetenskapsakademien och Lars och Astrid Albergers stiftelse. De fick motta sina medaljer och penninggåvor av Akademiens styresman Sverker Göranson.

Sverker Göranson och Frank Rosenius. Foto: Cia LiljetonViceamiralen och hedersledamoten Frank Rosenius tilldelades akademiens belöningsmedalj i guld i 15. storleken för synnerligen framstående arbete inom akademien. Under åren 2010 till 2014 var Rosenius styresman för akademien och under åren 2014 fram till idag har han lett akademiens forskningsprojekt KV21 – Krigsvetenskap i det 21.århundradet. Under sin tid som styresman initierade Rosenius flera projekt som låg i framkant i förhållande till försvarsberedningar och kommande politiska beslut. Av dessa projekt ska särskilt nämnas ”För Sveriges säkerhet”, ”Nato för och emot” och till sist nyss nämnda KV21. I det senare projektet antog han sig rollen som huvudprojektledare. Rosenius har hela tiden, både som styresman och huvudprojektledare, lett arbetet på ett inkluderande och målmedvetet sätt samt haft förmågan att styra arbetet till resultat som varit till gagn för ”fäderneslandets försvar”. Han har därvid aldrig frångått akademiens roll som en fristående och oberoende institution. [continue reading…]

Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget måndagen den 12 november. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott. [continue reading…]

Samtliga bilder från sammankomsten kan nu ses av inloggade ledamöter. Logga in via ledamotsregistret och följ där länk i menyn (Login KKrVA hemsida). Saknar du inloggningsuppgifter, följ denna länk och ange din epostadress. Vid problem, kontakta admin@kkrva.se.

De nyinvalda ledamöterna som tog sitt inträde i akademien under högtidssammankomsten, fr vr David Bergman, Tommy Åkesson, Staffan Carlsson och Erik Wennerström.

De nyinvalda ledamöterna som tog sitt inträde i akademien under högtidssammankomsten, fr vr David Bergman, Tommy Åkesson, Staffan Carlsson och Erik Wennerström.

I lördags kväll genomfördes den akademiens 221.högtidssammankomst i Svenska akademiens lokaler i det gamla börshuset på Stortorget i Stockholm. Det skedde i närvaro av HMK Carl XVI Gustaf. Högtidstalare var kommendören för Finlands försvarsmakt, general Jarmo Lindberg. [continue reading…]

Kallelse

Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget lördagen den 11 november i närvaro av Konungen. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott. [continue reading…]