≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

International Conference 7-8 November 2018

The Swedish Defence University (SEDU) cordially invites you to a two-day conference in November 2018 in Stockholm. A century ago, the First World War ended. When the guns fell silent in November, a new era dawned upon Europe and the world. The consequences of the war, the conditions of its termination and a new set of projects for utopian orders born in 1918 arguably shaped the modern world.

The conference explores and analyses the consequences of 1918 seen with the benefit of a century’s hindsight. The conference revolves around four themes: Warfare, ethnicity/nationalism, the political use of violence, and the shape of states and societies. [continue reading…]

Försvarshögskolans militärhistoriska sektion har nöjet att inbjuda till:

MILITÄRHISTORISKT SEMINARIUM PÅ FÖRSVARSHÖGSKOLAN

Hakkapeliterna i verkligheten, det tunga rytteriet på trettioåriga krigets slagfält.

Tisdagen den 6 november Kl. 14.00-16:00 i sal N206 hålls det andra öppna seminariet för terminen i sal N206 på Försvarshögskolan. Anledningen är den nyutkomna boken, Hårdast av de hårda, en kavalleriofficer i fält, av Sebastian Jägerhorn tidigare Finlands Riddarhussekreterare, numera chefsjurist på Fazerkoncernen. Efter seminariet inbjuds till frågor. Samtalsledare är professor Gunnar Åselius, militärhistoriska sektionen.

[Läs mer…]