≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Avdelning III inbjuder akademiens ledamöter till seminarium den 17 okt 2018 kl 1730–1930 rörande

”Luftstridskrafterna – ur försvarsberedningens perspektiv”

Seminariet inleds med en presentationen av försvarsberedningens arbete genom huvudsekreteraren i försvarsberedningen, Tommy Åkesson, och genomförs på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [continue reading…]

Avd II

Inget avdelningsmöte genomförs före Akademiesammankomsten den 3 oktober.

Nästa avdelningsmöte är den 22 november 2018 kl 1730–1900 med en efterföljande matbit.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 3 oktober kl 15.15–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [continue reading…]

Avdelning V beslöt vid sammanträde den 19 september 2018 att låta det tidigare aviserade avdelningsmötet den 3 oktober i stället vara ett arbetsmöte (workshop) för diskussion om projektet SES (Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv), delprojekten Säkerhetspolitik och Civilt försvar, i de delar som vetter mot avdelning V. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd IV sammanträder onsdagen den 19 september 2018 kl 15.30–16.20 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 19 september 2018 kl 15.15–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [continue reading…]