≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder onsdagen den 6 december 2017 kl 15.00–16.25 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Rum N314. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder onsdagen den 13 september 2017 kl 15.00–16.25 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Rum anvisas på plats. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder onsdagen den 17 maj 2017 kl 15.30–16.25 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Rum anvisas på plats. [continue reading…]

Kallelse / inbjudan

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 14 september kl. 15.30–16.25.

Avdelningsmötet hålls på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i rum nr N203B. [continue reading…]

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.00 – 16.25. Mötet följs av akademisammankomst kl. 16.30 – c:a 19.00 samma dag. Avdelningsmötet hålls på FHS, lokal anvisas på plats. [continue reading…]

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 13 april kl. 15.00 – 16.25 alternativt – 16.55 i samband med akademisammankomsten senare samma dag.  Starttiden för Akademisammankomsten är antingen kl 16.30 eller 17.00 beroende på Sverigesalens tillgänglighet.

Avdelningsmötet hålls pga. lokalbrist på FHS på Restaurang Syster O Bror, mittemot FHS entré, Drottning Kristinas väg 24. Restaurangen har en konferenslokal som vi lånar.

På avdelningsmötet kommer Ledamoten Winnerstig att presentera en analys av USA-Rysslandsrelationens utveckling, baserat på färska studier i ämnet. Presentationen följs av diskussion och frågor och kommer att fungera som introduktion till det anförande Kallade ledamoten Dov Zakheim kommer att hålla under akademisammankomsten senare samma eftermiddag.

Därtill kommer valberedningen att informera rörande invalsfrågor samt val av funktionärer längre fram i vår.

 
Välkomna,
Niklas Granholm