≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av generallöjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 14 september kl. 15.30–16.25.

Avdelningsmötet hålls på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i rum nr N203B. [läs mer…]

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.00 – 16.25. Mötet följs av akademisammankomst kl. 16.30 – c:a 19.00 samma dag. Avdelningsmötet hålls på FHS, lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 13 april kl. 15.00 – 16.25 alternativt – 16.55 i samband med akademisammankomsten senare samma dag.  Starttiden för Akademisammankomsten är antingen kl 16.30 eller 17.00 beroende på Sverigesalens tillgänglighet.

Avdelningsmötet hålls pga. lokalbrist på FHS på Restaurang Syster O Bror, mittemot FHS entré, Drottning Kristinas väg 24. Restaurangen har en konferenslokal som vi lånar.

På avdelningsmötet kommer Ledamoten Winnerstig att presentera en analys av USA-Rysslandsrelationens utveckling, baserat på färska studier i ämnet. Presentationen följs av diskussion och frågor och kommer att fungera som introduktion till det anförande Kallade ledamoten Dov Zakheim kommer att hålla under akademisammankomsten senare samma eftermiddag.

Därtill kommer valberedningen att informera rörande invalsfrågor samt val av funktionärer längre fram i vår.

 
Välkomna,
Niklas Granholm

Avd VI möte 17 febr

Avdelningsmötet den 10 februari måste flyttas till den 17 februari kl 16.30 – 18.00. Mötet hålls på FHS. Kallelse med dagordning sänds ut till berörda i början av vecka 6.

Avd VI – 3 dec

KALLELSE / INBJUDAN

Avdelning VI kallar till möte torsdagen den 3 december. Mötet hålls på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, kl. 15.30 – 16.30 i rum N203 A.

Vi har två huvudpunkter på mötet:

  • Nominering av kallade ledamöter.
  • Ett samtal och diskussion kring utvecklingen i Mellanöstern: ”Indirekta effekter av indirekta effekter – Mellanöstern i ett nytt tidevarv”. Inledare är ledamoten John Rydqvist.

Ledamöter från andra avdelningar inbjuds att delta.

Anmälan behövs inte.

Välkomna!

Niklas Granholm
sekreterare avdelning VI

 

SÄNDLISTA

– som kallelse
ledamöterna av avdelning VI
 
– för kännedom (och som inbjudan)
övriga ledamöter
revisorerna

KALLELSE

Avdelning VI kallar till möte i samband med Akademisammankomsten onsdagen den 7 oktober.

Mötet hålls kl 15.00–16.00 på Drottning Viktorias Örlogshem, Teatergatan 3 i Konferenslokalen högst upp.

Huvudpunkten på mötet är samtal och diskussion kring det utredningsuppdrag som regeringen tilldelat ledamoten Krister Bringéus rörande Sveriges olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Utredarens direktiv finns att läsa här »

Ledamöter från andra avdelningar inbjuds att delta.

Anmälan behövs inte.

Välkomna!

Niklas Granholm
sekreterare avdelning VI

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI inbjuder/kallar till miniseminarium och avdelningsmöte tisdagen den 3 september kl 1630 – ca 1830 vid Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Sammankomsten inleds med ett miniseminarium under rubriken

Tjugofem år efter kalla kriget
Hur ser en ny världsordning ut och vilken roll kommer
EU efter eurokrisen att spela i denna?

Avdelningens ordförande Mats Bergquist diskuterar möjligheten av en tripolär världsordning, USA, Kina, EU med Ryssland som joker. Fil. dr. Björn Fägersten, forskare vid Utrikespolitiska institutet, presenterar det utkast till global europeisk strategi, som de utrikespolitiska instituten i Polen, Spanien, Italien och Sverige utarbetat inför EU:s toppmöte i Lissabon i december 2013. Ledamoten Lars-Erik Lundin kommenterar utkastet. [läs mer…]

Avd VI

Miniseminarium Eurokrisens säkerhetspolitiska konsekvenser. Inför avd VI årliga redovisning.