≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V besöker Svenska kraftnät tisdagen den 25 april 2017 kl. 16.30. Svenska kraftnät ligger på Sturegatan 1, Sundbyberg, (ca 100 m från T-banan, Sundbyberg centrum; blå linje från T-centralen mot Hjulsta). [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 15 mars 2017 kl 15.30-16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal: Kanonen. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 14 september 2016 kl 15.30 (observera klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.30 (obs klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.  [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder onsdagen den 13 april 2016 kl. 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning
 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Ledamoten Björn von Sydow informerar om sin utredning ”Forskning och utveckling på försvarsområdet”.
 4. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge och diskussion
 5. Övriga frågor
 6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 17.00 (observera tidpunkten).
Dp. 3: Kommittédirektiv 2015:103.

 

Marie Hafström     Thomas Hörberg
Ordförande Sekreterare

 

Sändlista
ledamöterna av avdelning V som kallelse
övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
revisorerna

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V sammanträder onsdagen den 16 mars 2016 kl 15.30-16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

 1. Sammanträdet öppnas.
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Förberedelser för avdelningens ansvar för den öppna delen av akademisammankomsten den 13 april
 4. Invalsfrågor
 5. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge
 6. Övriga frågor
 7. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien.

 
Marie Hafström / Thomas Hörberg
ordförande/ sekreterare
 

Sändlista

Ledamöterna av avdelning V som kallelse
Övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
Revisorerna

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 9 september 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas.
 2. Avdelningsangelägenheter (verksamheten under år 2016 m m).
 3. Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) – orientering om aktuellt läge samt diskussion.
 4. Övriga frågor.
 5. Sammanträdet avslutas.

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien.

 
Marie Hafström / Thomas Hörberg
ordförande / sekreterare

 

Sändlista

– som kallelse
ledamöterna av avdelning V

– för kännedom
övriga ledamöter
revisorerna