≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 15 maj 2019, kl 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 20 mars 2019, kl 15.15 (observera klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum N 205 A (bakom receptionen). [continue reading…]

Avdelning V beslöt vid sammanträde den 19 september 2018 att låta det tidigare aviserade avdelningsmötet den 3 oktober i stället vara ett arbetsmöte (workshop) för diskussion om projektet SES (Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv), delprojekten Säkerhetspolitik och Civilt försvar, i de delar som vetter mot avdelning V. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 19 september 2018, kl 15.30, på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder måndagen den 21 maj 2018, kl 15.30 (OBS veckodagen) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 14 mars 2018, kl 15.00 (OBS klockslaget), på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [continue reading…]