≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Anteckningar från avd IV möte 15 mars 2017 (pdf) »

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 15 mars 2017 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 7 december 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Anteckningar från avd IV möte 12 oktober 2016 (pdf) »

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 12 oktober 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 14 september 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 18 maj 2016 kl. 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 13 april 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
 2. Allmän information. (Ordf)
 3. Valberedningen förslag inför val 18 maj inom avdelningen (Valber/Ordf)
 4. Lägesredovisning av projektet KV 21. (Vice ordf)
 5. Framtidens stridsfordon – förslag till teknikprojekt (Richard Lindström)
 6. Övriga frågor. (Alla)
 7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren Magnus Ruding
Ordförande avdelning IV Sekreterare

 
Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer

Anteckningar från avd IV möte 16 mars 2016 (pdf) »

Avd IV möte 16 mars

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 16 mars 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
 2. Allmän information. (Ordf)
 3. Kommande val (18 maj) i avdelningen (Valber/Ordf)
 4. Lägesredovisning av projektet KV 21. Vice ordf
 5. Verksamhet 2016. (Ordf)
 6. Övriga frågor. (Alla)
 7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV
 

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 9 september 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
 2. Allmän information Avd IV, bl a avdelningens årsredovisn. (Ordf)
 3. Fyllnadsval av funktionärer inom avdelningen (Valber/Ordf)
 4. Lägesredovisning av projektet KV21 samt strat/op spel. (Vice ordf)
 5. Verksamhet 2016. (Ordf)
 6. Orientering om Krigsmaterielexportutredningen. (Ordf)
 7. Övriga frågor. (Alla)
 8. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

 

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer

Avd IV – 20 maj

KALLELSE/INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 20 maj 2015 kl. 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

1.  Sammanträdet öppnas. Ordf
2.  Allmän information Avd IV Ordf
3.  Val av funktionärer inom avdelningen Valber
4.  Lägesredovisning av projektet KV21 Vice ordf
5.  Övriga frågor. Alla
6.  Sammanträdet avslutas. Ordf

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer

Anteckningar från avd IV möte 11 mars 2015 (pdf) »

KALLELSE/INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 11 mars 2015 kl. 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
 2. Allmän information Avd IV (Ordf)
 3. Lägesredovisning av projektet KV21 (Vice ordf)
 4. Prioritering av kandidater för inval (Ordf)
 5. Ev förberedelser inför kvällens redovisningar (Ordf)
 6. Övriga frågor. (Alla)
 7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

 

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 28 januari 2015 kl. 16.30–18.00 (17.30–18.00 internt Avd. IV) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum N204A.

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
 2. Autonoma vapensystem. (Linda Johansson, FHS)
  Tekniska, etiska, moraliska, legala förutsättningar m m.
 3. Allmän information Avd IV (Ordf)
 4. Lägesredovisning av projektet KV21 (Vice ordf)
 5. Årlig redovisning Avd IV, aktuellt läge (Ordf)
 6. Övriga frågor. (Alla)
 7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer