≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 3 oktober kl 15.15–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 19 september 2018 kl 15.15–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder måndagen den 21 maj 2018 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning I sammanträder onsdag 14 mars 2018 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning I sammanträder onsdag 4 oktober 2017 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.. [läs mer…]

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdag 13 september 2017 kl 14.00–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [läs mer…]

Avdelning I inbjuder Akademiens ledamöter

till presentation och diskussion torsdag 20 april 2017 kl 16.00–17.30 i Lejonsköldska salen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 med följande program: [läs mer…]

Avdelning I inbjuder Akademiens ledamöter

Föredrag US COM TRADOC, General David Perkins, avtp Tre vapen onsdag 19 april kl 11.20, åter före 16.00

Efter påskhelgen besöks Sverige av US COM TRADOC (Training and Doctrine Command), General David G. Perkins. Som en del av besöksprogrammet kommer övning CJSE att besökas den 19 april, varvid General Perkins håller ett föredrag mellan klockan 1300-1400 med rubriken: ”The four TRADOC functions of design, acquire, build and improve are crucial to enable the Army to meet specific Army Strategic aimpoints. These aimpoints are defined in the Army Strategic Plan between now and 2050.” General Perkins är fyrstjärnig general och en efterfrågad föreläsare. Som COM TRADOC är Gen Perkins ansvarig för US Army doktrinutveckling, rekrytering, förbandsutbildning och skolsystem. Mer information finns att läsa på websida www.tradoc.army.mil [läs mer…]