≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

David BergmanAtt undvika nederlagsdoktrin har utsetts till årets bästa artikel under avdelningen Analys & perspektiv i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. Författare är ledamoten David Bergman. Han kommer att erhålla sin belöning i samband med Akademiesammankomsten 15 maj.

Länk till artikeln »

Kungl Krigsvetenskapsakademien utlyser två skribenttävlingar! Läs mer via länkarna

Tävlingsskrifter »
Årets bästa artikel »

Allmänt

Priset utdelas årligen.

Bestämmelserna för Årets bästa artikel är fastställda av akademiens presidium.

Akademiens redaktionsutskott är den instans som kommer att värdera inkomna bidrag. Det bidrag som bäst passerar den av utskottet accepterade kvalitetsnivån kommer att föreslås till belöning. Beslut om belöning fattas av akademiens presidium. [continue reading…]