≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Fellows of the Royal Swedish Academy of War Sciences are invited to a brief of the Ukraine Land Forces Commander, LTG Serhiy Popko on the situation in Ukraine; ”Strategic situation, Current situation and Lessons learned”.

The briefing will be followed by a paneldiscussion between LTG Popko and MG Karl Engelbrektson Swedish Land Forces, moderated by LTCOL, DR Anders Palmgren.

Host is Commodore Ewa Skoog Haslum, Swedish Defence University.

Venue: Sverigesalen, Swedish Defence University

Time and date: Monday 20th November 2017, 16:00 – 17:30

Please confirm your participation » (only for fellows)

Early registration is recommended due to the limited number of seats.

Fellows of the Royal Swedish Academy of War Sciences are invited to a brief of the Ukraine Land Forces Commander, LTG Serhiy Popko on the situation in Ukraine; ”Strategic situation, Current situation and Lessons learned”. [läs mer…]

Comments on this entry are closed.