≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Tryckta böcker

I akademiens bokshop kan du köpa böcker och skrifter som utgivits av akademien.  TILL BOKSHOPEN »

E-böcker

Nedanstående titlar kan köpas för läsning på läsplatta, mobil eller på datorskärm (epub).

Fri nedladdning

Nedanstående titlar är fritt nedladdningsbara (pdf).