≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Vi har nöjet att meddela att Korridoren till Kaliningrad av Johan Wiktorin finns för beställning här. Utgivningsdatum 18/12.

Korridoren till Kaliningrad skrevs från början som en följetong på Kungl Krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och Säkerhet.
Den beskriver en säkerhetspolitisk kris i vårt närområde 2015, där våra kunskaper, kontakter och kapaciteter som försvarsförmågan ställs på prov.

Intresset för handlingen blev stort, och Akademin har därför beslutat att försöka ge ut denna som bok.
Till utgivningen har prologen arbetats om till dialogform och ett avsnitt om en diskussion i den finska statsledningen har tillkommit.
Bilder i form av olika foton har valts ut och lagts till för att illustrera eller fördjupa respektive kapitel.

Så här säger ett par röster om den färdiga boken:

”Pekar på bristerna i vårt nuvarande försvar” – Bengt Gustafsson, ÖB 1986-94

”Raffinerad skildring” – Michael Sahlin, fd ambassadör, fd statssekreterare i Försvarsdepartementet

Genom bokens försäljning vill Krigsvetenskapsakademin stimulera till eftertanke, och samtidigt kunna vara en kvalificerad röst i den framtida försvarsdebatten.

Kommentering är avstängd / ej aktuell.

 • Anders

  Verkligen en bra idé att ge ut boken.

  Men jag har ett par synpunkter efter att fått hem boken i brevlådan.

  Om ni ska lyckas med målet att väcka debatt så tycker jag att ni ska ge ut boken i vanligt poketformat.
  Ha en mer säljande framsida och mer säljande baksidetext. Som det är nu är både baksidetext och omslag riktade till redan försvarsintresserade.

  Tänk lite som Wilderängs bok ”Midvintermörker” som nu sålt i 20.000 ex och bidragit till att få uppförsvaret på agendan.

  Syftet är ju att komma ut till allmänheten. Då måste ju boken säljas i t.ex. Pocketshop och då kan inte boken se ut som en forskningsrapport som den gör nu.

  Jag hoppas nu på en andra och reviderad upplaga som på allvar kan nå ut till allmänheten för det är den här boken verkligen värd så pass bra som den är.