≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Uppfinning belönad

Produktledaren Ian Kinley’s uppfinning av en hoppande handgranat (spränghandgranat 07) innebär något nytt med avseende på verkan, möjligheter att kunna utnyttja vapnet i olika situationer och att kunna uppnå god lokal verkan också mot besvärliga mål, med minimal risk för användaren och tredje part. Fördelarna är påtagliga i strid i ort och i internationella operationer.

Kinley’s insats genom att uppfinna handgranaten och driva dess utveckling har inneburit en arbetsprestation utöver den som normalt kan förväntas för tjänsten.

Handgranaten bedöms vara en teknisk innovation av väsentlig betydelse för försvaret varför han tilldelas akademiens belöningsmedalj i silver, 8. storleken och 30 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse.

Next post:

Previous post: