≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Härmed kallas avd VI ledamöter till möte onsdagen den 15 maj, 15.00-16.25 (senast). Mötet hålls på Försvarshögskolan i lokal N206B (bakom receptionen).

På mötet avhandlas dessa punkter:

  1. Valberedningen (Engelbrekt) om bemanningsfrågor inom avdelningen och inval av nya ledamöter/kallad ledamot. Diskussion och beslut.
  2. Fortsatt SES-arbete: lägesorientering
  3. Gudrun Persson: Rysk säkerhetspolitisk utveckling (för mer info, se kallelse utsänd via epost)

 
Välkomna!

Michael och Lars-Erik