‚Č° Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

H√§rmed kallas avdelning VI till m√∂te onsdagen den 14 september kl. 15.30‚Äď16.25.

Avdelningsmötet hålls på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i rum nr N203B.

På avdelningsmötet kommer följande punkter att tas upp:

  1. Information om höstens och vårens verksamhet. Presidiet har efter en del pusslande fått fram ett flertal intressanta programpunkter.
  2. Avd VI har på uppdrag av Akademipresidiet uppmanats ta fram flera alternativa namn till ny andre styresman. Diskussion av avdelningens förslag till andre styresman.
  3. Ordförandefrågan för Avdelning VI, samt kommande val av funktionärer.
  4. Planerat seminarium under våren 2017 med Iraq War Inquiry (http://www.iraqinquiry.org.uk), som hade till uppgift att studera Storbritanniens beslutsprocess inför inträdet i Irakkriget 2003. Vilka lärdomar kan dras av en strategisk beslutsprocess av detta slag?
  5. √Ėvriga fr√•gor

Därtill kommer information från valberedningen rörande invalsfrågor samt val av funktionärer längre fram i vår.

Avdelningsm√∂tet f√∂ljs av Akademisammankomst som inleds kl. 16.30. d√§r bl a Ledamoten i avd VI John Rydqvist h√•ller sitt intr√§desanf√∂rande med Ledamoten Michael Sahlin som kommentator.

 
Välkomna!

Niklas Granholm
Sekreterare avdelning VI

Comments on this entry are closed.