≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Avdelning VI anordnar ett miniseminarium med ämnet Ryssland och Ukraina – följder av ett bryskt uppvaknandeLedamöterna Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin inleder. Miniseminariet hålls onsdagen den 17 september kl. 16.30 – 18.00 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas vid ankomsten.

Ledamöter från andra avdelningar inbjuds att delta.
Anmälan behövs inte. 

Välkomna!

Niklas Granholm
Sekreterare, Avdelning VI