≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V besöker Svenska kraftnät tisdagen den 25 april 2017 kl. 16.30. Svenska kraftnät ligger på Sturegatan 1, Sundbyberg, (ca 100 m från T-banan, Sundbyberg centrum; blå linje från T-centralen mot Hjulsta).

Program:

16.30 Presentation och introduktion till Svenska kraftnät
Bo Krantz, stabschef och stf gd
(kaffe och bulle)

16.45

Svenska kraftnäts roll som elberedskapsmyndighet: uppdrag, arbetssätt, åtgärder inom elförsörjningen
Joakim Evertson, enhetschef Beredskap (ej bekräftat)

17.15

Besök vid Nätkontroll, det nationella kontrollrummet
Information om Svenska kraftnäts huvuduppdrag: driftsäkerheten och balansen i elnätet 7/24
Ciceron från driftavdelningen

17.45

Slut

 
Antalet deltagare är begränsat. Även ledamöter från andra avdelningar är välkomna att delta i mån av plats.

Föranmälan till th.horberg@gmail.com omfattande namn och avdelningstillhörighet, skall vara inkommen senast torsdagen den 20 april 2017. Legitimationskontroll kommer att ske vid inpasseringen.

Akademien har inom ramen för projektet KV21, publicerat boken ”Sverige – värt att skydda. Ett sårbart samhälle kräver ett modernt civilt försvar”. Bokens kapitel 11, Sårbarheten i stamnätet – en svensk Akilleshäl, behandlar frågor som kan förväntas bli berörda under studiebesöket. Alla ledamöter har nyligen erhållit exemplar av boken.

Marie Hafström
ordförande

Thomas Hörberg
sekreterare

Sändlista:

Samtliga ledamöter
Revisorerna