‚Č° Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammantr√§der onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30‚Äď16.15 p√• F√∂rsvarsh√∂gskolan, Drottning Kristinas v√§g 37. Lokal: Granatkastaren, plan 3 (ligger utanf√∂r sektionerat omr√•de, ingen bes√∂ksbricka erfordras).

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas (Ordf)
 2. Föregående avdelningsmötes protokoll (Sekr)
 3. Val av avdelningsfunktionärer (Valber)
 4. Disk kring bifogade förslag (3) till uppdaterade processer i akademien (Ordf)
 5. Orientering SES (Ordf)
 6. Referent till försvarsberedningens redovisning (avd IV ansvar) (Ordf)
 7. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

  Thomas Engevall
  Sekreterare
Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer