≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 28 januari 2015 kl. 16.30–18.00 (17.30–18.00 internt Avd. IV) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum N204A.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
  2. Autonoma vapensystem. (Linda Johansson, FHS)
    Tekniska, etiska, moraliska, legala förutsättningar m m.
  3. Allmän information Avd IV (Ordf)
  4. Lägesredovisning av projektet KV21 (Vice ordf)
  5. Årlig redovisning Avd IV, aktuellt läge (Ordf)
  6. Övriga frågor. (Alla)
  7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer

Kommentering är avstängd / ej aktuell.