≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

Avdelning III sammanträder onsdagen den 12 mars 2014 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Avdelningsmötet genomförs omedelbart före Akademisammankomsten som börjar kl 16.30 (se särskild inbjudan/kallelse).

Dagordning

  1. Prioritering av kandidater för inval i Akademien
  2. Projekt LUF. Lägesrapport och diskussion.
  3. Avdelningsangelägenheter. Orienteringar om akademiens verksamhet, bl a val av styresman resp. andre styresman och om biografiprojektet.

Förhandsanmälan erfordras ej för avdelningsmötet.

Bo Waldemarsson
Ordförande avdelning III