‚Č° Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­l√∂jtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F √Ė R S V A R  &  S √Ą K E R H E T

Kallelse

Avdelning II håller avdelningsmöte onsdag 15 mars kl 15.30 på Försvarshögskolan. Avdelningsmötet följs av Akademisammankomst kl 1630.

1530 Aktuella ärenden, invalsärende, ledamot till Granskningsutskottet
1545 KV 21 ‚Äďaktuella fr√•gor
1555 F√∂redrag ‚ÄĚAtalantas framtid‚ÄĚ av Jonas Wickstr√∂m (‚ÄĚNyhemkommen‚ÄĚ Deputy OpCommander)
1625 Mötet avslutas

Välkomna

Bengt Lundgren

Kommentering är avstängd / ej aktuell.