≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdag 14 september 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Utgångspunkter och utmaningar för framtida markoperativt koncept, presentation av överste Ronny Modigs, Chef Militärvetenskapliga institutionen vid FHS.
  3. Avdelningsangelägenheter, bl a presidiemöte måndag 29 augusti och höstens fortsatta arbete inom avdelningen.
  4. Övriga frågor
  5. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen enligt särskild kallelse.

 
Avdelningsledningen önskar en god början på hösten – varmt välkomna, väl mött!

 
Jan Mörtberg
ordförande

Sändlista

– som kallelse ledamöterna av Avdelning I
– för kännedom och som inbjudan övriga ledamöter revisorerna
– revisorerna

Comments on this entry are closed.