≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III (luftkrigsoperationer) sammanträder onsdagen den 10 februari kl 1730-1930.

Sammanträdet avhålls i SKOKLOSTER (ingång B), TreVapen, Banérgatan 62, Stockholm. Sammanträdet är endast öppet för akademiledamöter. Föranmälan krävs och ska omfatta namn, avdelningstillhörighet och personnummer. Föranmälan skall vara tillhanda senast söndagen 7 februari kl 1800. Föranmälan skickas via epost till claes.bergstrom@hotmail.com.

Agenda

 • Flygvapnet och Inriktningsbeslutet, föredrag av Flygvapenchefen genmj Helgesson – (Ordf)
 • Förberedelser inför akademisammankomsten onsdag 16 mars – (Ledm Bergström, Ordf och ledm Liljegren)
  • Avd III ansvarar för öppna delen
  • Inträdesanförande öv Jönsson
  • Miniseminarie Tröskeleffekt
 • Information kring invalsprocessen ny ledamot/nya ledamöter – (Valber ordf Silwer)
  • Val av avdelningsfunktionärer
 • Information kring Världen i dag –april 2016 – (Ledm Nilsson)
  • Deltagare och tema
  • Fastställande av datum mm
  • Behov av stöd mm– deltagare och tema
 • Information om KV21 delprojekt 5 och 6 – (Ledm Heimrich och Persson)
 • Övriga frågor – (Ordf)

Samling för inpassering i vakten TreVapen senast 1715 dagen för sammanträdet för de som inte har egen inpassering. Medtag giltig legitimation.

Välkomna!

 
Claes Bergström
Sekreterare avdelning III

Comments on this entry are closed.