≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Förteckningen nedan innehåller länkar till artiklar (i pdf-format) som publicerats i Handlingar & Tidskrift samt artiklar som under samma tidsperiod enbart publicerats på hemsidan.

Du kan göra urval eller söka utifrån valfritt begrepp enligt rubrikerna i tabellen. Sortera tabellen genom att klicka på respektive upp- eller ner-pil vid vald kolumn. Förteckningen innefattar artiklar från nr Handlingar och Tidskrift fr o m nr 1/2013 och fylls på efterhand. Artiklarna publiceras med viss fördröjning i förhållande till den tryckta utgåvan. Genom prenumeration kan de senaste utgåvorna läsas direkt. Beställ här »

Ibland kan inställningar i browsern göra att förteckningen här nedan inte syns, följ då den här länken »