≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

Publicerade artiklar

Förteckningen nedan innehåller länkar till artiklar (i pdf-format) som publicerats i Handlingar & Tidskrift samt artiklar som under samma tidsperiod enbart publicerats på hemsidan.

Du kan göra urval eller söka utifrån valfritt begrepp enligt rubrikerna i tabellen. Sortera tabellen genom att klicka på respektive upp- eller ner-pil vid vald kolumn. Förteckningen innefattar artiklar från nr Handlingar och Tidskrift fr o m nr 1/2013 och fylls på efterhand. Artiklarna publiceras med viss fördröjning i förhållande till den tryckta utgåvan. Genom prenumeration kan de senaste utgåvorna läsas direkt. Beställ här »

Här söker du bland dokumenten i förteckningen nedan. Sök på författare, rubrik, kategori, taggar, publiceringstillfälle: