≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

To register to the Brief of Ukraine Commander, on the 20 of November 2017 in the Sweden Hall (Sverigesalen) at the Defence College, please fill in the form below (only for fellows).

A confirmation will be sent to the e-mail address you give in the form. If you have not received a confirmation within an hour or two, please email admin@kkrva.se

Registration should primarily be done in the form below. Only in case of malfunctioning should a request for registration be sent by email to admin@kkrva.se